ORTODONTİ

Dent ayvalık

Sabit ortodonti tedavisinde, dişlerin üzerine yapıştırılan braket adı verilen metal kutucuklar ve onları birbirine bağlayan metal teller aracılığı ile dişler istenilen pozisyona getirilir. Metal braketlerin estetiğini istemeyen hastalarda metal braketlerin yerine daha estetik görünüm vermeleri sebebi ile porselen braketler kullanılabilir. Sabit ortodontik tedavi, diş eti sağlığı yerinde olan her yaşta bireye uygulanabilir. İskeletsel çene rahatsızlığının tedavisinde amaç; büyüme evresinden faydalanarak, çenelerin gelişimini istenilen şekilde yönlendirmektir. Örneğin; üst çenesi alt çenesine göre daha geride olan bir kişinin, üst çenesinin daha çok gelişmesi için uygulamalar yapılırken, alt çenenin ise ileri yöne doğru gelişimini baskılayıcı işlem yapılır. Bu planlamaların yapılabilmesi için büyüme ve gelişmenin devam ediyor olması gereklidir. Bunun dışında dişlerde var olan bozuklukların sebebi; iskelet sisteminden bağımsız ise belirli bir yaş sınırı olmadan ortodontik tedavi planlaması yapılabilir. Diş teli tedavi sürecinin başlayabilmesi için istisna durumlar dışında, en ideal zamanı ; tüm süt dişlerin düşmüş ve süt dişlerin yerine tüm daimi dişlerin çıkmış olması gerekir. Bu durum ise 12 yaş civarında gerçekleşebilmektedir.Yalnız; bazı çapraşıklık durumlarında, dişlerin yenilenmesini beklemeden, en kısa zamanda tel tedavisine başlamak gerekir. Bu durum; istisna olup, en doğru kararı diş hekiminiz verecektir.

Ağız İçi Hareketli Apareyler

Ağız içi hareketli apareyler, adından da anlaşılabileceği gibi istenildiği zaman takılıp çıkarılan ve özellikle çocuklarda , erken dönem tedavilerde kullanılan ağız içi apareylerdir. Yer tutucular, pekiştirme apareyleri, çene genişletici apareyler ya da alışkanlık kırıcı apareyler hareketli ortodontik aparey sınıfına girer. Genellikle çene bozukluklarının tedavisinde kullanılan hareketli aparey çeşitleri arasından bazıları hem alt hem de üst çeneye oturur ve tek gövdeli yapılır.

Şeffaf Plaklar İle Ortodonti Tedavisi

Diş çarpıklıklarını düzeltme tedavisinde uygulanan yeni teknoloji Şeffaf Aparey sayesinde, diş teli kullanmanıza gerek kalmadan tamamen şeffaf plaklar aracılığı ile dişlerinizi olması gereken ideal pozisyona getirebilir ve düzgün, sağlıklı dişlere sahip olabilirsiniz.