AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

Dent ayvalık

20 yaş dişleri her yarım çenede 1’er tane olmak üzere, alt ve üst çenede sağ ve sol en sonda bulunan azı dişleridir. Diğer azı dişlerimizden yapısal olarak hiçbir farkı olmayan 20 yaş dişleri , değişik kök formları ile bazı kişilerde şekil farklılığı gösterebilir.

20 yaş dişleri, bazı kişilerde hiç çıkmayabilir veya 1 ya da 2 adet çıkabilir. Fakat bazen çenelerde yer bulamadıkları için gömülü , yarı gömülü kalabilirler ya da çapraşık çıkabilirler. Bütün 20 yaş dişlerinin çekimi gerekmez. Bilinmelidir ki 20 yaş dişleri de diğer dişlerimiz gibidir. Normal sürmüş (çıkmış ) , olması gereken yerde çıkmış, çiğneme fonksiyonunda olan, temizlenebilen, fırçalanabilen , çürüksüz 20 yaş dişlerinin çekimine gerek yoktur.

Gömülü Diş Nedir?

Ağızda olması gereken yerde çıkamaması sebebi ile çene kemiğinin altında kalan dişlerdir. Genelde 20 yaş dişi olarak bilinen 3. Azıların gömülü kaldığı bilinse de köpek dişleri, küçük azı dişleri ve yan kesici dişlerin de sıklıkla gömülü kalabildikleri görülmektedir. Sıklıkla erken kaybedilen süt dişleri sonrası çene kemiği yeterince gelişemez ve bu da alttan gelen daimi diş için yer darlığına sebep olur. Böylece diş ağız ortamına süremez ve gömülü kalır. Yine erken kaybedilen süt dişi sonrası komşu dişlerin boşluğa doğru kayması sonucu alttan gelen diş yer bulamadığı için ağız ortamına süremez ve gömülü kalabilir.
Büyüme ve gelişim sırasında süt dişlerinde ara yüzeyde oluşan çürükler tedavi edilmez ise , sürmekte olan daimi dişin ağız içinde kaplayacağı mesafe tam olarak korunamamış olur. Bu durumda daimi diş ya çenede çapraşık bir şekilde yerini alacaktır ya da gömülü kalacaktır.

PRF Tedavisi Nedir?

Platelet Rich Fibrin (Trombositten zengin fibrinojen) , Diş hekimliğinde son yıllarda sıklıkla kullanılan uygulamalardan biri. Tamamen otojen (kişinin kendi dokusundan ) bir uygulama olup tedavilerimize yardımcı bir yöntem olarak kullanılır. Hastanın kendi kanından elde edilen bu uygulamada, hastanın kendi kanı alınarak bazı işlemlerden geçirilerek, kanın içinde bulunan iyileştirici hücreler ayrıştırılarak elde ediliyor. Elde edilen PRF birçok tedavi sırasında kullanılabiliyor. Yara iyileşmesini destekleyen ve yeni doku oluşumunu arttıran PRF yöntemi ile tedavi süreci kısalıyor. Tedavinin başarısını artırıyor.

Diş çekimlerinde, implant operasyonlarında , kist operasyonlarında, diş eti tedavilerinde, sinüs yükseltme operasyonlarında, kemik grefti operasyonlarında, kemik oluşturmada kısacası diş hekimliğinde her cerrahi alanında kullanılıyor.

Özellikle diş çekimi ile aynı anda yapılan implant tedavilerinde operasyon sonrası yara iyileşmesinin daha hızlı olmasını ve operasyonun başarısını artırıyor. Operasyon sonrası enfeksiyon olasılığını azaltan bir yöntem. Ayrıca son yıllarda eksik dişlerin yerini tedavi etmede en çok tercih edilen dental implant tedavileri ile çene kemiği dokusunun onarılması ve desteklenmesi büyük önem kazandı. Kayıp olan kemik dokusunu artırmak amacı ile kemik grefti ve membran kullanımı da yaygınlaştı. Fakat bu materyaller her ne kadar doku ile biyouyumluluğu açısından birçok testten geçmiş olsa da vücut için yabancı madde olarak algılandıklarından bazı hastalarda iyileşmede sorun yaşanıyor. PFR ile karıştırılan kemik grefti ve membranın vücut tarafından kabul edilebilirliği artırıyor ve tedavinin başarısı artıyor.